Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là mét vuông (theo mẫu)

*

1. A) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là mét vuông (theo mẫu)

Mẫu: (3m^265dm^2 = 3m^2 + 65 over 100m^2 = 365 over 100m^2)

6m258dm2 = ……………………………

19m27dm2 = …………………………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 26

43dm2 = …………………………….

b) Viết các số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng-ti-mét vuông

9cm258mm2 = ………………………….

15cm28mm2 =…………………………..

48mm2 = ………………………….

Xem thêm: Ngày 28 6 Là Ngày Gì ? Ngày 28 Tháng 6 Là Cung Gì? Ngày 28/6 Có Ý Nghĩa Gì Đặc Biệt

2. > ; 2 25m2…………..7125m2

801cm2…………8dm210mm2

12km2 5hm2…………..125hm2

58m2……….580dm2

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Số tương thích để viết vào địa điểm chấm của 1m2 25cm2 = …………cm2 là:

A. 125 B. 1025 C. 12 500 D. 10 025

4. Để lát sàn 1 căn phòng, bạn ta đã sử dụng vừa không còn 200 mảnh gỗ hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 20cm. Hỏi hộ gia đình đó có diện tích s bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. A) Viết các số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là m2 (theo mẫu)Quảng cáo

Mẫu: (3m^265dm^2 = 3m^2 + 65 over 100m^2 = 365 over 100m^2)

(matrix6m^258dm^2 = m 6 mm^2 + 58 over 100m^2 = 658 over 100m^2 hfill cr 19m^27dm^2 = m 19 mm^2 + 7 over 100m^2 = 197 over 100m^2 hfill cr 43dm^2 = m 43 over 100m^2 hfill cr ) 

b) Viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng-ti-mét vuông

(matrix9cm^258mm^2 = ,9cm^2 + 58 over 100cm^2 = 958 over 100cm^2 hfill cr 15cm^28mm^2 = 15cm^2 + 8 over 100cm^2 = 158 over 100cm^2 hfill cr 48mm^2 = 48 over 100cm^2 hfill cr )