*
Giải Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3 giúp học sinh lớp 3 thực hiện các hoạt động học tập chủ quyền và phong phú và đa dạng trong các tiết học môn tự nhiên và thoải mái và thôn hội. Qua đó rèn luyện cho học viên những kỹ năng học tập tương tự như thực hành một cách tác dụng nhất.


Bạn đang xem: Vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3

Mục lục Giải Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3

1. Con fan và mức độ khỏe

Bài 1: hoạt động thở và cơ sở hô hấp - trang 3 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 2: yêu cầu thở như vậy nào? - trang 4 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 3: lau chùi và vệ sinh hô hấp - trang 5 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 4: Phòng dịch đường thở - trang 6 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 5: bệnh dịch lao phổi - trang 7 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 6: máu và cơ quan tuần trả - trang 9 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 7: vận động tuần trả - trang 10 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 8: vệ sinh cơ quan tiền tuần hoàn - trang 12 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 9: Phòng bệnh tim mạch - trang 13 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 10: vận động bài máu nước đái - trang 14 Vở bài tập tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 11: dọn dẹp cơ quan bài tiết nước tiểu - trang 15 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 12: phòng ban thần khiếp - trang 17 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 13: hoạt động của thần tởm - trang 19 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 14: hoạt động thần tởm (tiếp theo) - trang trăng tròn Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 15: lau chùi thần gớm - trang 21 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 16: lau chùi và vệ sinh thần tởm (tiếp theo) - trang 23 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 17-18: Ôn tập: Con bạn và sức khỏe - trang 25 Vở bài bác tập tự nhiên và làng hội 3

2.

Xem thêm: Bộ Quốc Triều Hình Luật Hay Luật Hồng Đức Được Biên Soạn Và Ban Hành Dưới Thời Vua Nào

Xã hội

Bài 19: những thế hệ trong một gia đình - trang 27 Vở bài tập tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 20: bọn họ nội, bọn họ ngoại - trang 29 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ quan hệ họ mặt hàng - trang 30 Vở bài bác tập tự nhiên và xóm hội 3Bài 23: phòng cháy khi ở trong nhà - trang 32 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 24: Một số hoạt động ở ngôi trường - trang 33 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 25: Một số hoạt động ở ngôi trường (tiếp theo) - trang 35 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 26: ko chơi những trò chơi nguy hiểm - trang 36 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và thôn hội 3Bài 27-28: tỉnh giấc (thành phố) vị trí bạn đang sinh sống và làm việc - trang 38 Vở bài xích tập tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 29: Các vận động thông tin liên hệ - trang 40 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 30: chuyển động nông nghiệp - trang 41 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 31: chuyển động công nghiệp, thương mại - trang 42 Vở bài bác tập tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 32: làng quê và đô thị - trang 43 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 33: an ninh khi đi xe đạp - trang 45 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 34-35: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 - trang 46 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và thôn hội 3Bài 36: lau chùi môi trường - trang 49 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 37: dọn dẹp và sắp xếp môi ngôi trường (tiếp theo) - trang 50 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 38: vệ sinh môi trường (tiếp theo) - trang 52 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 39: Ôn tập: xóm hội - trang 52 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3

3. Trường đoản cú nhiên

Bài 40: Thực đồ - trang 54 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 41: Thân cây - trang 57 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 42: Thân cây (tiếp theo) - trang 59 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 43: Rễ cây - trang 62 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 44: Rễ cây (tiếp theo) - trang 64 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và xóm hội 3Bài 45: Lá cây - trang 65 Vở bài xích tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 46: tài năng kì diệu của lá cây - trang 67 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xã hội 3Bài 47: Hoa - trang 69 Vở bài tập tự nhiên và thoải mái và xóm hội 3Bài 48: trái - trang 71 Vở bài xích tập tự nhiên và xã hội 3Bài 49: Động trang bị - trang 73 Vở bài bác tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 50: côn trùng nhỏ - trang 75 Vở bài tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 51: Tôm, cua - trang 76 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 52: Cá - trang 78 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và làng hội 3Bài 53: Chim - trang 80 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội 3Bài 54: Thú - trang 81 Vở bài tập tự nhiên và xóm hội 3Bài 55: Thú (tiếp theo) - trang 83 Vở bài bác tập tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội 3Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm vạn vật thiên nhiên - trang 84 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và thôn hội 3Bài 58: phương diện trời - trang 86 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 59: Trái đất quả địa ước - trang 87 Vở bài tập thoải mái và tự nhiên và xã hội 3Bài 60: Sự chuyển động của trái đất - trang 88 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và làng hội 3Bài 61: Trái đất là một hành tinh vào hệ khía cạnh trời - trang 89 Vở bài bác tập tự nhiên và làng hội 3Bài 62: phương diện trăng là vệ tinh của trái đất - trang 90 Vở bài bác tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 63: Ngày với đêm bên trên trái khu đất - trang 91 Vở bài xích tập thoải mái và tự nhiên và thôn hội 3Bài 64: Năm, tháng với mùa - trang 92 Vở bài xích tập tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội 3Bài 65: các đới nhiệt độ - trang 93 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 66: bề mặt trái đât - trang 94 Vở bài xích tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 67: mặt phẳng lục địa - trang 95 Vở bài bác tập tự nhiên và thôn hội 3Bài 68: mặt phẳng lục địa (tiếp theo) - trang 96 Vở bài xích tập tự nhiên và làng mạc hội 3Bài 69-70: Ôn Tập Và bình chọn Học Kì 2: tự nhiên và thoải mái - trang 97 Vở bài bác tập thoải mái và tự nhiên và làng hội 3