Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Giải phương trình

*

*

/ x2 - 1/ = 2x + 1

Do : x2 - 1 ≥ 0 ∀x

⇒ 2x + 1 ≥ 0

⇔ x ≥ (dfrac-12)

Bình phương nhì vế của PT , ta gồm :

( x2 - 1)2 = ( 2x + 1)2

⇔ ( x2 - 1)2 - ( 2x + 1)2 = 0

⇔ ( x2 - 1 - 2x - 1)( x2 - 1 + 2x + 1) = 0

⇔ ( x2 - 2x - 2)( x2 + 2x) = 0

.... Trường đoản cú giải nốt nha


*

ĐK: (2x+1ge0Leftrightarrow xge-dfrac12)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx^2-1=2x+1\x^2-1=-2x-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx^2-2x-2=0\x^2+2x=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixleft(x-1-sqrt3 ight)left(x-1+sqrt3 ight)=0\xleft(x+1 ight)=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixleft{eginmatrixx=1+sqrt3\x=1-sqrt3endmatrix ight.\left{eginmatrixx=0\x=-1endmatrix ight.endmatrix ight.)

Vậy tập hòa hợp nghiệm của phương trình: S = (1+sqrt3;1-sqrt3;0)


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú
*

+1b)+2x-1/x-3 ≤+2c)+x2+2x+2/x2+3 ≥+1d)+2x+1/x2+2 ≥+1">

Bài 1: Giải các bất phương trình sau

a) x+1/x+3 > 1

b) 2x-1/x-3 ≤ 2

c) x2+2x+2/x2+3 ≥ 1

d) 2x+1/x2+2 ≥ 1


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học tập
2
0

Giải phương trình:

(x2-1)3+(x2+2)3+(2x-1)3+(3x+3)(2x-1)(1-x)(x2+2)=0


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học tập
1
1

Bài 2: Giải các phương trình sau

a) (x2 - 5x + 7)2 - (2x-5)2 = 0

b) | 2x-1| = 5

c) |2x-1| = |x+5|

d) |3x+1| = x-2

e) |3-2x| = x+2

f) |2x-1| = 5-x

g) |-3x| = x-2


Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học
6
0

Giải phương trình 

( (x^2)- (2x)+(1) ) - (4=0)


Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học
2
0

Giải những phương trình sau 

a. (2x-3)(x^2-4)=0

b. 2x-(3-5x)=4(x+3)

c. 1/x-2-2/x+1=11-3x/(x+1)(x-2)


Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học tập
1
0

giải phương trình

(dfracx+2x-2-dfrac1x=dfrac2x^2-2x)


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học tập
1
0

Giải bất phương trình :(x^2-2x-3)^2
Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học tập
0
0
C1: Giải phương trình:a) (3x+2)^2 - (3x-2)^2 = 5x + 38b) (x+1) (x^2-2x+1) - 2x = 2(x-1)(x+1)c) 3(x-2)^2 + 9(x-1) = 3(x^2+x-3)e) (x-1)^3 - x(x+1)^2 = 5x + 38
Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học
1
0
2b)+0.x-1>0c)+2x-5>1d)+(x-1)2

câu 7 :bất phương trình làm sao sau đó là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

a) x+y>2

b) 0.x-1>0

c) 2x-5>1

d) (x-1)2
Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học tập
1
0
Sgk tập 2 - trang 131

Giải các phương trình :

a) (3x^2+2x-1=0)

b) (dfracx-3x-2+dfracx-2x-4=3dfrac15)


Lớp 8 Toán Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học tập
4
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Bài 7; Thực Tiễn Nhận Thức Và Vai Trò Của Thực Tiễn Với Nhận Thức

Khoá học trên OLM (olm.vn)