*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do đối đầu sang tiến trình đế quốc nhà nghĩa. Những nước tư bản đế quốc vừa tăng cường tách lột nhân dân lao hễ trong nước vừa xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự giai cấp của nhà nghĩa đế quốc tạo cho đời sống dân chúng lao động các nước trở cần cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc trực thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước nằm trong địa.

Bạn đang xem: Xã hội việt nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

*Bối cảnh quốc tế vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Với thành công của biện pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác - Lênin từ bỏ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại new - thời đại phương pháp mạng chống đế quốc, thời đại giải hòa dân tộc. Cách mạng tháng Mười Nga nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự thành lập và hoạt động của nước ngoài Cộng sản (Quốc tế III) hồi tháng 3/1919 đã shop sự vạc triển mạnh khỏe phong trào cùng sản và người công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong câu hỏi truyền cại trị nghĩa Mác - Lênin và thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.

* bối cảnh trong nước

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và mỗi bước thiết lập cỗ máy thống trị sinh sống Việt Nam, vươn lên là một non sông phong con kiến thành trực thuộc địa nửa phong kiến.

Về thiết yếu trị: Thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội với đối ngoại của chính quyền phong kiến công ty Nguyễn; chia vn thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam giới Kỳ và triển khai ở mỗi kỳ một cơ chế cai trị riêng. Thực dân Pháp đoàn kết với kẻ thống trị địa chủ để tách bóc lột kinh tế tài chính và áp bức bao gồm trị so với Nhân dân Việt Nam.

Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành chính sách bóc lột, giật đoạt ruộng khu đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, khối hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cơ chế khai thác nằm trong địa.

Về văn hóa: Thực dân Pháp thực hiện triệt để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khích lệ các chuyển động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của quần chúng ta rất nhiều bị cấm đoán. Chúng tìm mọi biện pháp bưng bịt và ngăn chặn tác động của nền văn hóa tân tiến trên trái đất vào vn và thi hành chế độ ngu dân để dễ dàng bề cai trị.

Tình hình ách thống trị và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.

Dưới tác động của cơ chế cai trị và chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo thực dân, làng mạc hội nước ta đã ra mắt quá trình phân hóa sâu sắc. Kẻ thống trị địa chủ liên hiệp với thực dân Pháp tăng cường tách lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, vào nội cỗ địa công ty Việt Nam bây giờ có sự phân hóa. Một thành phần địa chủ có lòng yêu thương nước, đáng ghét chế độ thực dân vẫn tham gia đương đầu chống Pháp dưới các bề ngoài và mức độ không giống nhau. Thống trị nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xóm hội Việt Nam, bị thực dân cùng phong con kiến áp bức, bóc tách lột nặng nề. Tình cảnh nghèo nàn khốn khổ của kẻ thống trị nông dân vn đã làm tăng thêm lòng phẫn nộ đế quốc và phong con kiến tay sai, tạo thêm ý chí phương pháp mạng của mình trong cuộc đương đầu giành lại ruộng đất và quyền sinh sống tự do. Thống trị công nhân việt nam ra đời tự cuộc khai thác thuộc địa lần đầu tiên của thực dân Pháp, phần nhiều xuất thân từ giai cấp nông dân, gồm quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với thống trị nông dân, bị đế quốc, phong loài kiến áp bức tách lột. ách thống trị tư sản nước ta bị tứ sản Pháp và bốn sản tín đồ Hoa đối đầu chèn ép, cho nên vì vậy thế lực kinh tế tài chính và địa vị chính trị bé dại bé với yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu nước ở tại mức độ duy nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, những người dân làm nghề từ bỏ do… đời sống bấp bênh, dễ dẫn đến phá sản trở thành người vô sản, tất cả lòng yêu thương nước, phẫn nộ đế quốc, thực dân, có tác dụng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ phía bên ngoài truyền vào.

Các giai cấp, tầng phần trong xã hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận người dân mất nước với ở những mức độ khác nhau, những bị thực dân áp bức, bóc lột. Vị vậy, trong làng hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ phiên bản giữa Nhân dân, đa phần là dân cày với giai cấp địa công ty và phong kiến, đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ phiên bản vừa hầu hết và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc, kia là xích míc giữa toàn thể Nhân dân nước ta với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của buôn bản hội nước ta là thôn hội thuộc địa nửa phong con kiến đang đưa ra hai yêu thương cầu: Một là, buộc phải đánh xua thực dân Pháp xâm lược, giành tự do cho dân tộc, tự do thoải mái cho Nhân dân; hai là, xóa bỏ chính sách phong kiến, giành quyền dân chủ cho Nhân dân, đa số là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, phòng đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trọng trách hàng đầu.

Phong trào yêu nước theo xu hướng phong kiến và tứ sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Xem thêm: Bài 39 Thực Hành Tìm Hiểu Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi Và Cây Trồng

Trước sự xâm lăng của thực dân Pháp, các trào lưu yêu nước của dân chúng ta phòng thực dân Pháp ra mắt liên tục và sôi sục nhưng mọi không mang về kết quả. Phong trào Cần vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do thống trị phong kiến chỉ đạo đã kết thúc ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Sang đầu thế kỷ XX, xu hướng này không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. Trào lưu nông dân, tiêu biểu vượt trội là cuộc khởi nghĩa Yên rứa của Hoàng Hoa Thám kéo dãn dài mấy chục năm cũng thất bại vào thời điểm năm 1913. Trào lưu yêu nước theo định hướng dân chủ bốn sản do cụ già Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh chỉ huy cũng lâm vào cảnh bế tắc. Cuộc khởi nghĩa lặng Bái vày Nguyễn Thái học lãnh đạo cũng trở thành thất bại.

Các phong trào yêu nước từ thời điểm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống lịch sử yêu nước, quật cường của dân tộc bản địa ta được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng vày thiếu con đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng quan trọng nên các trào lưu đó đã lần lượt thất bại. Biện pháp mạng nước ta chìm trong cuộc khủng hoảng thâm thúy về đường lối cứu giúp nước. (còn tiếp)