toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho q1, q2, quận 3 đặt trên 3 điểm A,B,C phương pháp đều 20 cm. Khẳng định lực công dụng lên 3 điện tích điểm, biết

a)q1=q2=q3=4×10-5C

b)q1=q2=4×10-5C ; q3= 4×10-3C


*

bài 3: mang lại hệ 3 năng lượng điện tích q.1 =4p2, quận 3 =-10°c. đặt q1, quận 2 tại nhị điểm a, b biết ab =24cm.a. đặt q.3 tại m làm thế nào cho hệ trên cân bằng. Kiếm tìm ma, mb cùng q1, q.2 ? b. đặt q.3 tại c sao để cho tam giác abc đều. Kiếm tìm lực năng lượng điện tổng hợp tác dụng lên


*

cho 3 điện tích điểm q1= q2= q3= 5nC lần lượt để ở 3 điểm A,B,C trong chân không với AB=BC=10cm, AC=10(sqrt2)cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp chức năng lên quận 2 đặt trên B với lực năng lượng điện tổng hợp chức năng lên q.3 tại C


Trong ko khí, ba điện tích điểm  q 1 , q 2 , q 3 thứu tự được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết AC = 60cm,  q 1 = 4 q 3 lực năng lượng điện do  q 1 và  q 3 chức năng lên  q 2 cân bằng nhau. B bí quyết A và C thứu tự là

A. 80cm với 20cm

B. 20cm và 40cm

C. 20cm và 80cm

D. 40cm cùng 20cm


Đáp án B

Muốn  q 2  nằm cân đối thì hệ phải bố trí như hình vẽ

Về độ to lực tác dụng lên  q 2  thì phải bằng nhau:

*

*

*

*


Hai năng lượng điện tích q.1 = 4 · 10−7 C, q2 = −4 · 10−7 C đặt cố định tại nhì điểm A cùng B cách nhau AB = a = 3 cm, trong ko khí. Hãy xác minh lực điện tổng hợp tính năng lên năng lượng điện tích quận 3 = 4 · 10−7 C đặt ở điểm C (nằm trên đường thẳng trải qua A và B), với: (a) CA = 2 cm; CB = 1 cm. (b) CA = 2 cm; CB = 5 cm. (c) CA = CB = 1, 5 cm. 


a, ta thấy CA+CB=AB

(F_1+F_2=F=k.left(dfracCA^2+dfracCB^2 ight)=14,4+3,6=18left(N ight))

b, CA+AB=CB

(F=F_1-F_2=k.left(dfracleftCA^2-dfracleftCB^2 ight)=3,6-0,567=...left(N ight))

 


c, ABC là tam giác cân nặng tại C

(F=2.k.dfracleft0,015^2.dfrac1,51,5=12,8left(N ight))


Có hai điện tích q 1 = 2. 10 - 6 C, q 2 = - 2. 10 - 6 C, để tại hai điểm A, B trong chân ko và biện pháp nhau một khoảng chừng 6cm. Một năng lượng điện q 3 = 2. 10 - 6 C, để lên đường trung trực của AB, phương pháp AB một khoảng chừng 4 cm. Độ bự của lực điện bởi hai năng lượng điện q 1 với q 2 tính năng lên điện tích q 3 là

A.

Bạn đang xem: Xác định lực tác dụng lên điện tích q3

14,40N

B. 17,28 N 

C. 20,36 N

D. 28,80N


Bài 1: 2 năng lượng điện điểm bằng nhau đặt vào chân không, giải pháp nhau r = 4cm, biết lực đẩy giữa chúng là F = 10^(-5) Na) tra cứu độ khủng mỗi điện tích

b) Tìm khoảng cách giữa chúng để lực đẩy là 2.5*10^(-6) N

Bài 2: 3 điện tích điểm q1 = -10^(-7) C, quận 2 = 5*10^(-8) C, q3 = 4*10^(-8) C lần lượt để tại A, B, C trong ko khí, biết AB = 5 cm, AC = 4cm, BC = 1 cm

a) Tính lực tác dụng lên q3

b) Tính lực tính năng lên q2

Bài 3: 3 năng lượng điện điểm: q.1 = 4*10^(-8) C

q2 = -4*10^(-8) C

q3 = 5*10^(-8) C

đặt trong không khí, lần lượt để ở 3 đỉnh tam giác đa số A,B,C a =2 cm. Hãy xác minh độ phệ lực công dụng lên q3


Lớp 11 thứ lý bài bác 1. Điện tích. Định giải pháp Cu-lông
0
0
gửi Hủy
...">

Cho tía điện tích tất cả cùng độ lớn bằng 10-6C để ở ba đỉnh của tam giác rất nhiều ABC cạnh 6 centimet trong ko khí. Xác minh lực tác dụng lên năng lượng điện q0=10-6 đặt tại tâm của tam giác đều nếu 

a) q1, q2, q3 > 0

b) quận 1 2 cùng q3 > 0


Lớp 11 đồ vật lý bài bác 1. Điện tích. Định nguyên lý Cu-lông
3
1
nhờ cất hộ Hủy

mấy bài xích này hay rất khó khăn chịu 

nhất tại đoạn vẽ hình


Đúng 2

comment (0)

a, 

*

khoảng từ trọng điểm D đến các cạnh (r=dfrac23.sqrt6^2-3^2=2sqrt3)

ta có(F_1=F_2=F_3=kdfracleft(2sqrt3.10^-2 ight)^2=7,5left(N ight))

ta tổng lực F2 với F3 cùng với cosa=120 độ

(F_23=sqrtF_2^2+F_3^2+2F_2F_3cosalpha=7,5left(N ight))

theo phương chiều như mẫu vẽ ta có (F=left|F_23-F_1 ight|=0)


Đúng 2
phản hồi (0)

ý b không giống ở phương và chiều những lực 

*

thiếu F2 bạn tự thêm

từ ý a ta vẫn có (F_1=F_23=7,5left(N ight))

nhx vì phương chiều lực được biểu diễn trong hình 

(F=F_1+F_23=15left(N ight))


Đúng 2
phản hồi (0)

Hai điện tích q 1 = q 2 = 8 . 10 - 8 C  đặt tại A, B trong ko khí, AB = 6 cm. Xác minh độ to lực tác dụng lên q 3 = 8 . 10 - 8 C  đặt trên C. Biết CA = CB = 5 cm. Lực tổng hợp vị hai điện tích q 1  và q 2  tác dụng lên q 3  có:

A. điểm đặt tại C, tất cả phương vuông góc cùng với AB, tất cả độ to F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

B. vị trí đặt tại C, gồm phương tuy vậy song cùng với AB, bao gồm độ mập F = 36 , 864 . 10 - 3 ( N )

C. nơi đặt tại C, tất cả phương vuông góc với AB, bao gồm độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )

D.

Xem thêm: Các Nhân Vật Bt21 Van Là Ai Trong Bts Siêu Đáng Yêu Dành Cho Fan

vị trí đặt tại C, tất cả phương song song cùng với AB, tất cả độ lớn F = 1 , 63 . 10 - 3 ( N )


Lớp 11 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Ba năng lượng điện điểm q 1 = q 2 = q 3 = 1 , 6 . 10 - 19 C đặt trong chân không tại bố đỉnh tam giác hầu như cạnh a = 16 cm. Xác lực năng lượng điện trường tổng hòa hợp của hai năng lượng điện q 1 cùng q 2 công dụng lên q 3 .


Lớp 11 đồ lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
pragamisiones.com